Vzdělávejte se pro růst!

Projekt Vzdělávejte se pro růst patří mezi Regionální individuální projekty a má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost. Pomoc spočívá v poskytování příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a manažerů. Zabezpečení vzdělávacích programů je plně v kompetenci firem. Obsah vzdělávání pak má přispět k posílení, zvyšování a získávání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na nové technologie, postupy a procesy. Tedy celkově také k udržitelnosti pracovních míst.

Vyhlášení výzvy č.36 v ROP Moravskoslezsko - Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje kontinuální výzvu k předkládání žádosti o dotaci v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013 pro Prioritní osu: 2 Podpora prosperity regionu.

Hradec Králové poprvé nadzdvihl víko své „krabice“

Konference Ven z krabice tentokrát zavítala do krásného města, kde se stéká Labe s Orlicí. Ano, právě univerzitní město Hradec Králové hostilo pokračování inspirativní konference s tématem CUKR A BIČ. Sladká, rázná, ale i pohodová atmosféra nás provázela celou konferencí. Bylo to skvělé!

Zbigniew Jan Czendlik rozesmál Ostravu

Zbigniew Jan Czendlik, polský rodák z města Brenna a římskokatolický kněz působící už skoro dvacet let v Lanškrouně, byl jedním z řečníků na Konferenci Ven z krabice, nejlepší podzimní události, kterou už druhým rokem Ostrava hostila. „Zibi“, jak se mu přezdívá, potvrdil svou pověst skvělého baviče a nekonvenčního kněze, který i hluboké myšlenky vypráví s vtipem.

Vyhlášení výzvy č.35 v ROP Moravskoslezsko - Rozvoj infrastruktury sociálích služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci pro prioritní osu 2 Podpora prosperty regionu. Výzva je zaměřena na výstavbu a rozvoj zázemí infrastruktury rezidenčních, terenních a ambulantních služeb a chráněných dílen.

Vyhlášení výzvy č.7 v OP PA - Podpora vstupu na trh práce

Hlavní město Praha připravuje mimořádnou 7. výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva bude otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA Podpora vstupu na trh práce. Důvodem vyhlášení 7. výzvy jsou dosud nedočerpané prostředky a navýšení disponibilní alokace díky pohybu směnného kurzu. Podporované aktivity a cílové skupiny budou obodobné jako ve výzvě č. 5, na kterou výzva č. 7 naváže.