SETKÁNÍ NA MPO

Ve středu 8.4. proběhlo v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu setkání náměstka ministra pana Tomáše Novotného, ředitele odboru koordinace strukturálních fondů pana Břetislava Grégra a vedoucích jednotlivých titulů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OPPIK) se sociálními partnery. Přítomný ředitel společnosti ECS Eurofinance s.r.o. Jan Janatka komentuje nejdůležitější informace, které na setkání zazněly.

První výzvy v programu OP PIK vyjdou již v dubnu!

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naváže v novém dotačním období na jeden z nejúspěšnějších operačních programů Podnikání a inovace. První výzvy v rámci nového operačního programu vyjdou v dubnu tohoto roku a to konkrétně v programech Inovace, Úspory energie, ICT a sdílené služby, Potenciál, Aplikace, Nemovitosti, Poradenství, Marketing, Technologie a Obnovitelné zdroje energie. Níže naleznete seznam plánovaných výzev a výčet podporovaných aktivit a mnoho dalších užitečných informací.

Rozvoj malých a středních podniků v Praze

Globálním cílem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

Asociace podnikatelů a manažerů na vlnách rádia BBC

V úterý 11. 11. 2014 zazněl z rozhlasových přijímačů hlas Asociace podnikatelů a manažerů, jejíž je společnost ECS Eurofinance, s.r.o. členem. Pozvání do Studia ZET vysílaného na vlnách rádia BBC přijal její předseda Radomil Bábek.

Dotace na veřejnou infrastrukturu služeb cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy výzvu k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 2.2 Veřejá infrastruktura a služby cestovního ruchu.