Vyhlášení výzvy č.7 v OP PA - Podpora vstupu na trh práce

Hlavní město Praha připravuje mimořádnou 7. výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva bude otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA Podpora vstupu na trh práce. Důvodem vyhlášení 7. výzvy jsou dosud nedočerpané prostředky a navýšení disponibilní alokace díky pohybu směnného kurzu. Podporované aktivity a cílové skupiny budou obodobné jako ve výzvě č. 5, na kterou výzva č. 7 naváže.

Výzva č. 14 OPPK - Inovace a podnikání

Výzva zaměřená na rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Výzva č. 58 ROP SZ - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

V rámci této oblasti intervencí jsou podporovány významné a strategicky zaměřené investice, které významně přispějí ke zvýšení kvality fyzického prostředí a ke zlepšení celkového obrazu města, a zároveň budou mít doložitelný ekonomický dopad.

Výzva č. 59 ROP SZ - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Zpráva z realizace semináře

Zpráva z realizace semináře: „Příprava na kontroly dotačních projektů” realizovaného 29.5.2014.

Seminář pro žadatele a příjemce dotací z OP VK

V Ostravě proběhne seminář zaměřený na problematiku ukončování projektů, jejich udržitelnost a prezentaci nového operačního programu (OP VVV).