Příprava na kontroly dotačních projektů

Společnost ECS Eurofinance pořádá 5. června 2014 v České Lípě seminář na téma Příprava na kontroly dotačních projektů.

Odborné semináře

Ohlédnutí za seminářem „Jak efektivně řídit dotační projekty”.

Nové výzvy z OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace oznámilo dne 30. 4. 2014 záměr vyhlásit výzvy k podávání žádostí do programů Rozvoj a Potenciál.

Výzva D8 - Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor implementace fondů EU vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v oblasti Posílení aktivních politik zaměstnanosti pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.

Zvyšování kvality ve vzdělávání - výzva č. 55

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory - zvyšování kvality ve vzdělávání.

Zvyšování kvality ve vzdělávání - výzva č. 54

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání.