CO přijde po LEAN? - pozvánka na konferenci

V letošním roce se společnost Everesta opět stala partnerem mezinárodní konference pořádané Technickou univerzitou v Liberci.
Letošní proběhne 26. a 27. listopadu a nese název "Řízení výroby" . Stěžejními tématy budou "Řízení výroby v automotive a jiných oborech" nebo "Co přijde po lean?". Konference je zaměřená na praktické zkušenosti předních výrobních firem v ČR - o zkušenosti se podělí např. BOS, TOS nebo Valeo.

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte petra.vitkova@everesta.cz