Nejčastější komplikace projektů z výzvy 43 v rámci OPZ

Výzva 43, která zavedla zcela nová pravidla tzv. zjednodušeného projektu, s sebou přinesla také řadu otázek a problémů. Při své práci se potkáváme nejčastěji s následujícími:

1. Tabulce věcného hodnocení neodpovídá realistický a aktuální vzdělávací plán

Na rozdíl od předchozích projektů, kde bylo v klíčových jasně aktivitách popsáno, co, jak a pro koho plánuje příjemce školit, tentokrát se předkládala pouze matice pozic dle ISCO klasifikace a oboru školení. Ta byla navíc bodovaná a zejména některé poradenské společnosti si vůbec nedělaly starosti s realizací a připravily tuto tabulku tak, aby z ní bylo 50 bodů a co nejvíce peněz, nehledě na to, jaké konkrétní kurzy se za ní budou skrývat. Případně podkladový vzdělávací plán vznikl, ale je v něm velký podíl kurzů pro malé počty osob (ty jsou pro příjemce méně výhodné) nebo v něm dochází ke kolizím s pravidly projektu či s realitou (více než 10 kurzů na osobu, méně než 40 hodin pro velký počet účastníků, společný kurz pro zaměstnance, kteří nemohou zároveň chybět). V některých případech byl plán připraven kvalitně, ale během schvalování se změnily potřeby příjemce a je třeba jej nyní upravit. Samostatnou kapitolou je pak správnost zařazení konkrétních pracovních pozic do ISCO klasifikace.

V těchto případech pomáháme provést úpravy tak, aby byly zachovány body a finance projektu (případně klesly jen minimálně, aby to neohrozilo realizaci), ale stál za nimi aktuální, konkrétní a realizovatelný plán, na jehož základě je možné uspořádat průzkum trhu a/nebo výběrové řízení.

2. Projekty včas nezačínají

Až 24 měsíců na realizaci může působit uklidňujícím dojmem, ale ztráta půlroku hned na začátku není dobrým signálem. Povede pak k hektickému školení v druhé polovině projektu. Vzhledem k nutnosti hlásit termíny poskytovateli a ke kontrolám na místě, nelze spoléhat na nějaké dohody s dodavateli a odškolení části kurzů po skončení projektu. Také platí, že peníze jsou vypláceny jen podle realizovaných osobohodin, takže kdo nic nerealizuje, ten na konci prvního období nic nedostane.

Pomáháme s přípravou průzkumů trhu a/nebo výběrových řízení, s nastavením interních procesů a doporučujeme realizaci alespoň nějakých kurzů co nejdříve, včetně období letních prázdnin.

3. Jsou obcházena pravidla výběrových řízení

To, že MPSV nebude výběrová řízení kontrolovat, neznamená, že na jejich základě nebudou padat největší pokuty stejně jako v předchozím období. Ať již na chyby přijde nějaká kontrola (MPSV, FÚ, NKÚ) nebo na ně upozorní nespokojený konkurent, hrozí za ně vysoké sankce. Mimo definované výjimky (např. zdůvodnění jediného dodavatele na trhu), je nejbezpečnější všechna plnění z projektu po průzkumu trhu sečíst, a pokud vychází přes 400.000 Kč bez DPH za všechna školení v projektu, realizovat výběrové řízení podle metodiky OPZ. V případě překročení hranice 2.000.000 navíc podle Zákona.

Zjišťujeme skutečnou velikost zakázky, doporučujeme správný postup, dodáváme vzorové podklady a zajišťujeme konzultanty pro přípravu a vedení výběrových řízení.

4. Hodnocení výběrových řízení převážně na cenu vede k výběru nekvalitních dodavatelů

Zejména u menších projektů, kde se soutěží částky do 2 miliónů a nelze tedy příliš vysoko nastavit kvalifikační kritéria, aby to nebylo diskriminační, doporučujeme  poměr ceny a kvality alespoň 50:50. Na vzdělávacím trhu nyní panuje velká cenová válka. Při správném nastavení kritérií z ní můžete těžit, protože dostanete kvalitní kurzy od renomovaných společností za dobru cenu. Naopak při výběru 100% na cenu (nebo podobném) nutně vyhraje někdo, kdo potřebnou kvalitu není schopen zajistit. Stačí si laicky spočítat, jaké platy mají ve Vaší společnosti technici, obchodníci, manažeři a další, ke kterým byste byli ochotní jít na kurz. Když si vezmete jejich přípravu, čas na školení a evaluaci kurzu, tisk materiálů, dopravu a nezbytné provozní náklady spolu s marží vzdělávací společnosti, je zřejmé, že většinu kurzů s cenou pod 12.000 za školicí den nemohou vést kvalitní lektoři. Tuto zpětnou vazbu máme i od příjemců, kteří své projekty z výzvy 43 před nedávnem zahájili.

Doporučujeme "neprůstřelná" hodnotící kritéria na kvalitu, případně konzultanty na organizaci výběrových řízení.

5. Nutnost hlášení kurzů a změn předem

V realizaci se projekty z výzvy 43 více blíží programu POVEZ než předchozím velkým projektům. Je třeba hlásit termíny, místa školení a účastníky, včetně případných změn. Není to nic tajemného a většina příjemců tuto činnost zvládne, není třeba platit velké desetitisíce měsíčně poradcům za tuto činnost.

Sami spíše pomáháme na začátku projektu s nastavení procesů a následně pak v exponovaných měsících. Je však třeba s tím důsledně pracovat.

Budete-li mít k realizaci projektů z výzvy 43 jakýkoli dotaz, neváhejte se na nás obrátit:
Jan Janatka, 777 038 360, jan.janatka@ecs-eurofinance.cz