Podnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva č.43

15.6.2016 došlo k vyhlášení očekávané výzvy určené všech podnikům pro realizaci vzdělávacích aktivit zaměstnanců. Vzdělávání bude realizováno na základě vzdělávacího plánu a pokryje až dvouletý školící cyklus podniku v letech 2017 - 2018.

Podporované aktivity:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor

 • Termín vyhlášení výzvy pro předkládání projektů: 15.6.2016
 • Termín podání projektů: od 1.7. - do 30.8.2016
 • Oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé bez ohledu na velikost podniku, OSVČ
 • Finanční limity:  0,5 - 10 mil. Kč/ projekt
 • Výše podpory:
  De minimis:   max. 85% ZV , max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích  účetních obdobích
  Bloková výjimka:   50 – 70 % ZV podle velikosti podniku
  (50%  - velký podnik, 60% - střední podnik, 70% - malý podnik) + 10% ze ZV, je-li vzdělávání poskytované zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům. Celková max. výše podpory v rámci blokové výjimky může činit 70%
 • Vzdělávání také pro pražské zaměstnance !
 • Vzdělávání bude poskytováno až na dva roky (2017 – 2018), nejdříve však od začátku roku 2017
 • Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů, tzv. osobodní

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.