Poslední možnost získat dotace na vzdělávání zaměstnanců v tomto dotačním období

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměřuje zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

V posledních měsících nastala situace, že Úřady práce ve větší míře začaly podporovat i vzdělávání v měkých dovednostech. To znamená, že alokace bude dříve vyčerpána a je velmi pravděpodobné, že na začátku ledna již nebude možné o dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců žádat. Máte tedy jednu z posledních možností získat v tomto dotačním období dotaci na vzdělávání zaměsntnaců.

V případě zájmu o bližší informace nebo o spolupráci při sepsání žádosti nás neváhejte kontaktovat.