Vzdělávejte se pro růst!

Projekt Vzdělávejte se pro růst patří mezi Regionální individuální projekty a má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost. Pomoc spočívá v poskytování příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a manažerů. Zabezpečení vzdělávacích programů je plně v kompetenci firem. Obsah vzdělávání pak má přispět k posílení, zvyšování a získávání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na nové technologie, postupy a procesy. Tedy celkově také k udržitelnosti pracovních míst.

Projektu se mohou účastnit podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé, kteří realizují své ekonomické činnosti v odvětvích podporovaných projektem. Tato podporovaná odvětví se různí kraj od kraje a my rádi zjistíme, zdali máte možnost žádat i Vy.

Příjemcem podpory mohou být všechny typy podniků (malé, střední i velké) a dále OSVČ. Podpora spočívá v poskytnutí nenárokového příspěvku na školení zaměstnanců firmy na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. O poskytnutí příspěvku bude rozhodovat krajská pobočka. Příspěvek může zaměstnavatel použít na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců, případně i na úhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání.

V případě zájmu o více informací či o pomoc se sepsáním žádosti o dotaci nás neváhejte kontaktovat.