Změny v harmonogramu vyhlášení výzev pro podání projektů OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu posunulo vyhlášení letošních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Během září dojde k vyhlášení výzev v programu Nemovitosti, ICT a sdílené služby, dále v programu Marketing i Školicí střediska. V průběhu října bude otevřen program Technologie, v listopadu pak program Úspory energie a Inovační projekt.
Od června 2016 lze využít Inovační vouchery, které slouží pro nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Na co lze získat dotace:

 • Technologie
  na technologické vybavení, nové výrobní stroje a zařízení
 • Nemovitosti
  na rekonstrukci, modernizaci a úpravu výrobních objektů a provozoven
 • Školicí střediska
  na výstavbu či rekonstrukci  centra vzdělávání, modernizaci učeben a vybavení školicími pomůckami a vzdělávacími programy
 • Marketing
  na prezentaci firmy na veletrhu anebo výstavě v zahraničí
 • Úspory energie
  na zateplení objektů a výměnu oken a dveří, rekonstrukci rozvodů, výměnu starých technologií
 • Poradenské služby
  jak řídit podnik a získat odborné know - how
 • ICT
  na tvorbu SW aplikací, na vybudování datového centra nebo centra sdílených služeb
 • Inovační projekty, inovace patentu, inovační vouchery
  na zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh, na ochranu průmyslového vlastnictví a na expertní poradenské služby u výzkumné organizace

 • Více o jednotlivých programech podpory

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Váš záměr? Kontakujte nás.