Nizkouhlikove hospodarstvi.JPG

OP TAK - Úspory energie výzva I.

Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

NPO logo.JPG

Národní plán obnovy – Digitální podnik - I. výzva

Podpořeny budou takové projekty, zaměřené na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

NPO logo.JPG

Národní plán obnovy - Virtuální podnik - I. výzva

Podpořeny budou takové projekty, zaměřené na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

NPO logo.JPG

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění - I. výzva

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.