fve2_resized200x200.png

Výzva RES+ č. 4/2024 na podporu instalace nových FVE pro obce, kraje a církve

Výzva ModF – RES+ č. 4/2024 je otevřena pro podporu instalace fotovoltaických elektráren pro obce, kraje a církve. Celková alokace 1 miliarda Kč a možnost získat až 45 % financování nákladů projektu cílí na posílení obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

EU-SPOLUFINANCOVANO Barevne RGB2.jpg

OPZ+ výzva 47 – Podnikové vzdělávání

zaměřená na další profesní vzdělávání pro vlastní zaměstnance firem

EU-SPOLUFINANCOVANO Barevne RGB2.jpg

OPZ+ - výzva 40 - Společně za vzděláváním

zaměřená na další profesní vzdělávání pro zaměstnance členských firem zaměstnavatelských svazů a komor

OP TAK_logo.jpeg

OP TAK - Inovační vouchery II

Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví