NPO logo.JPG

Národní plán obnovy - Digitální transformace podniků

Cílem je spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích.

NPO logo.JPG

Národní plán obnovy - Cirkulární řešení v podnicích

Opatření by měla směřovat na podporu a rozvoj cirkulárních řešení u podnikatelských subjektů, zejména na investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů, investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými, optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití, projekty a realizace průmyslové symbiózy a další investiční podnikatelské projekty vedoucí k přechodu na oběhové hospodářství. V rámci investice budou rovněž podporovány projekty zabývající se cílenou aplikací recyklovaných materiálů ve výrobcích.