Inovační vouchery v Libereckém kraji

Cílem dotační výzvy v Libereckém kraji je podpora inovací v třech oblastech:

1 – Inovační vouchery

  • Navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
  • Východiskem projektu je inovativní nápad/záměr nebo rozpracovaný výzkum, který bude ověřen testováním ve výzkumném prostředí…

 2 – Startovací vouchery

  • Podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem.
  • Východiskem projektu je inovativní nápad/záměr, jehož rozpracování a realizace přispěje k rozvoji podnikání.

 3 – Technologické vouchery

  • Slouží k vývoji či ověření technologického/technického řešení.
  • Východiskem projektu je je inovativní nápad/záměr, který bude prověřen v praxi/reálných podmínkách.

Na co se vztahuje dotace

Nákup znalostí nebo služeb - např.
licenční poplatky, materiál pro prototyp, průzkum trhu, technologický audit, přístupy do specializovaných databází, materiál, rozpracování/navržení designu produktu, mzdové výdaje, pořízení dlouhodobého majetku (stroje, nástroje, specializovaný software).

 Pro koho je program určen

  • podnikatelské subjekty s působností na území Libereckého kraje

 Výše dotace

  • dotace na projekt je poskytována ve výši 20 až 200 tis. Kč
  • maximální výše podpory – 70%

Lhůta pro podání žádosti

 1. 5. - 15. 6. 2022

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.