Dotační výzva OPST č. 33 – Vzdělávání ve firmách v Moravskoslezském kraji

Výzva pro firmy v Moravskoslezském kraji: Získejte podporu na vzdělávání zaměstnanců!

Moravskoslezský kraj přichází s unikátní příležitostí pro firmy. Operační program Spravedlivá transformace (OPST) vyhlásil Výzvu č. 33/2023 zaměřenou na vzdělávání ve firmách. Chcete posílit kvalifikaci svých zaměstnanců? Potřebujete adaptovat svou firmu na nové výzvy? Nezmeškejte tuto šanci!

Co nabízí Výzva č. 33/2023?

 • Finanční podpora: Alokace výzvy je 360 mil. Kč.
 • Široký rozsah aktivit: Od technického a odborného vzdělávání po rozvoj digitálních a jazykových dovedností.
 • Vysoká míra podpory: Až 85% financování pro malé podniky, 70% pro střední a 50% pro velké podniky.
 • Minimální podpora: 850 tis. Kč na jeden projekt.
 • Maximální podpora: až 2 mil. EUR na jeden projekt.
 • Podpora do výše i nad výši limitu de minimis

Pro koho je výzva určena?

 • Malé a střední podniky (kromě OSVČ).
 • Velké podniky.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.

Odvětví:

 • Automotive (např. CZ NACE 29, CZ NACE 30)
 • Výroba kovů a kovodělných výrobků (např. CZ NACE 24, CZ NACE 25) 
 • Energetika (např. CZ NACE 35)
 • Firmy z jiných průmyslových odvětví, která mají prokazatelnou obchodní výměnu s podniky v rámci výše uvedených sektorů v min. rozsahu 30%  

Klíčové termíny

 • Příjem žádostí: od 29. 9. 2023 do 30. 6. 2026.
 • Realizace projektů: do 31. 12. 2027.

Jak na to?

 1. Připravte si žádost: Podrobnosti naleznete v dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPST 2021-2027".
 2. Zpracujte: Plán transformace podniku
 3. Ověřte soulad plánu: Vaše žádost musí být v souladu s Regionální sektorovou vzdělávací strategií.
 4. Podejte žádost elektronicky: Prostřednictvím portálu IS KP21+.

Co můžete získat?

 • Zvýšení kvalifikace zaměstnanců: Vaši zaměstnanci budou připraveni na nové technologické a ekologické výzvy.
 • Konkurenční výhodu: Firmy s vyškolenými zaměstnanci mají lepší šanci uspět na trhu.
 • Podpora inovací: Investujte do digitalizace, automatizace a udržitelnosti.

Příklad úspěšného projektu

Vaše firma s.r.o., plánuje snížit svou uhlíkovou stopu a zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců v oblasti digitalizace a automatizace. Díky podpoře z OPST mohou zavést moderní technologie a vyškolit pracovníky, což jim umožní zůstat konkurenceschopní.

Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost! Připojte se k firmám, které investují do budoucnosti svých zaměstnanců a podnikání. Pro více informací a konzultace navštivte https://mspakt.cz/projekty/trautom/.