Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Proof of Concept – výzva I.

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví výzva I.

Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Inovace – výzva I.

Posílení inovační výkonnosti českých firem

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Aplikace – výzva I.

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Nizkouhlikove hospodarstvi.JPG

OP TAK - Energetická infrastruktura Smart Grids výzva I. AMM

Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů.

Nizkouhlikove hospodarstvi.JPG

OP TAK - Obnovitelné zdroje energie větrné elektrárny výzva I.

Výstavba větrných elektráren