EU-SPOLUFINANCOVANO Barevne RGB2.jpg

OPZ+ výzva 47 – Podnikové vzdělávání

zaměřená na další profesní vzdělávání pro vlastní zaměstnance firem

EU-SPOLUFINANCOVANO Barevne RGB2.jpg

OPZ+ - výzva 40 - Společně za vzděláváním

zaměřená na další profesní vzdělávání pro zaměstnance členských firem zaměstnavatelských svazů a komor

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Proof of Concept – výzva I.

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví výzva I.

Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Inovace – výzva I.

Posílení inovační výkonnosti českých firem

Vyzkum vyvoj digitalizace.JPG

OP TAK - Aplikace – výzva I.

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje