Společnost ECS Eurofinance byla založena v roce 2007 jako dceřiná společnost Everesty (v té době ještě ECS Edconsia, s.r.o.). Již dříve fungovala jako samostatná divize a tímto krokem se stala první dceřinou společností v celé skupině. Ředitelem společnosti se stal finanční ředitel Everesty Jan Janatka.
 
Od počátku byla společnost budována se záměrem poskytovat služby v oblasti dotací a financí. Poskytovala komplexní služby, které souvisely se získáváním dotací. Celkový dotační audit, přípravu projektů i následnou administraci projektů. V roce 2008 společnost investovala do vlastních lidských zdrojů, vybudovala široký tým produktových specialistů a tento krok přinesl v následujících letech ovoce v podobě řady úspěšně získaných dotací a vyhraných výběrových řízení.
 
Jak napovídá název, tým společnosti ECS Eurofinance pomáhal svým klientům získávat zdroje z evropských fondů a to především na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Díky této specializaci se ECS Eurofinance vypracovaly během krátké doby na přední českou společnost v oblasti získávání dotací z EU a postupně začaly být úspěšné i v získávání dotací na další investiční záměry. Úspěch dokumentuje např. výzva Školení je šance. Její výsledky byly vyhlášeny v říjnu 2010 ECS Eurofinance podaly za své klienty 60 projektů a 54 z nich (tedy plných 90%) získaly dotaci.
 
V roce 2010 přidala společnost do svého portfolia služeb poradenství v oboru veřejných zakázek. V tomto trendu bude pokračovat a již dnes pro Vás připravují ECS Eurofinance řadu dalších služeb mimo rámec dotací.