Administrace projektů

administrace projektu

Úspěšná realizace projektu podpořeného ze strukturálních fondů Evropské unie je administračně i časově náročný proces.

Máme zkušenosti s úspěšnou realizací řady projektů a jsme připraveni pomoci vám s realizací toho vašeho.

  • Zpracujeme monitorovací zprávy včetně příloh a závěrečné zprávy.
  • Zajistíme komunikaci s poskytovatelem dotace vaším jménem.
  • Metodicky dohlédneme na realizaci projektu a plnění hodnotících indikátorů.
  • Zaktualizujeme rozpočet projektu v návaznosti na případné přesuny finančních prostředků.

V případě zájmu o administraci projektů nám můžete zanechat vzkaz: