Výběrová řízení

vyberova rizeni

KOMPLEXNÍ SLUŽBY A PORADENSTVÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Profesionálně zorganizované výběrové řízení je velmi účinný nástroj, jak získat ty nejlepší dodavatele a zároveň ušetřit. Tým našich zkušených odborníků je připraven vám pomoci takové výběrové řízení zorganizovat, ať již musíte, protože jste příjemcem dotace nebo veřejným subjektem, nebo jen sami chcete, abyste uspořili náklady. Kromě vlastního výběrového řízení poskytujeme i řadu doplňkových služeb.

S námi se vyvarujete častých chyb snižujících efektivitu výběrového řízení. Spolupráce je nastavena tak, že nám platíte jen tehdy, když reálně ušetříte více, než kolik činí náklady výběrového řízení = vždy vyděláte.

  • Provádíme nákupní audity a doporučujeme agregaci nákupů za účelem úspor.
  • Zajistíme průzkum trhu – organizaci výběrového řízení doporučíme jen tehdy, pokud je jím možné skutečně ušetřit a úspora převýší náklady na proces výběru.
  • Zvolíme vhodnou formu oslovení možných dodavatelů, připravíme zadávací dokumentaci a zabezpečíme administrativu celého procesu výběru.
  • Pro veřejné, dotované a sektorové zadavatel zajistíme postup a splnění všech náležitostí podle zákona  č. 134/2016 Sb, O zadávání veřejných zakázek.
  • Pro příjemce dotací zajistíme postup podle metodiky příslušného operačního programu.
  • Zajistíme čistý průběh výběrového řízení a odolání všem pokusům o jeho ovlivnění.
  • Na základě předem stanovených hodnotících kritérií doporučíme zadavateli pořadí uchazečů.
  • Poskytujeme právní poradenství nejen k samotnému VŘ, ale i ke stávajícím smlouvám a při uzavírání nových smluv.
  • Pomůžeme vyjednat s dodavatelem co nejvýhodnější podmínky.
  • Doporučíme periodu a formu hodnocení dodavatelů.

Krátký dotazník k výběrovým řízením

Tímto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku ohledně výběrových řízení.

 

V případě zájmu o organizaci výběrového řízení nám můžete zanechat vzkaz: