DIGI pro firmu

Úřad práce ČR spustil projekt "DIGI pro firmu", financovaný z Národního plánu obnovy, který umožňuje firmám získat příspěvek na vzdělávací kurzy v IT a Průmyslu 4.0. Projekt je otevřen pro obchodní korporace, OSVČ a další subjekty. Lze získat až 42 88880 Kč na zaměstnance na kombinaci mzdových příspěvků a školení. 

 • Cíl projektu: Zlepšení odborné úrovně zaměstnanců v IT a adaptace na dynamické požadavky trhu práce = prohlubování kvalifikace.
 • Financování: Národní plán obnovy. Režim de mininis.
 • Doba trvání: Ukončení aktivit do 30. 9. 2025.
 • Oprávnění žadatelé: obchodní korporace, OSVČ, státní a národní podniky, příspěvkové organizace samosprávy (kromě škol), obce a kraje, dobrovolné svazky obcí, neziskovky (spolky, nadace, ops-ky, ústavy atd.)
 • Formy prac. vztahu: pracovní smlouva, DPČ (obě v rozsahu min. 10 hodin týdně), musí zůstat aspoň 3 měsíce po skončení.

     Zaměstnanci na mateřské, rodičovské – lze.

     DPP nelze.

 • Velikost podniku: všechny vč. velkých podniků
 • Kde nemůže žádat: školy a školská zařízení, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu, příjemci podpory z podobně zaměřených výzev např. NPO – Digi pro zastřešující podniky, OPZ+ 110
 • Formy vzdělávání: rekvalifikace i kurzy digitálního vzdělávání v prezenční i distanční podobě.
 • Výše příspěvku: 263,98 Kč na osobohodinu pro vzdělávací aktivity a 272,13 Kč na osobohodinu jako mzdový příspěvek.
 • Odchylky u mzdových příspěvků: obce, kraje, svazek obcí, OSVČ nemůžou mzdový příspěvek
 • Maximální podpora na osobu: 42 888,80 Kč (mzdy + vzdělávání)
 • Min. délka kurzu: 16hodin (doporučeno dělat aspoň 20h)
 • Účast pro splnění: nutná min. 80% účast (z 20hod. kurzu je 16h 80%-ní účast)
 • Skupiny: max. 15 osob
 • Kdy lze začít školit: až po uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku
 • Jaké zaměření kurzů: přílohou jsou 2 seznamy dovedností z IT a Průmyslu 4.0 v .XLSX
 • O co se žádá: o každý jeden kurz – vzdělávací aktivitu (v rámci 1 kurzu může být více běhů)

Máte zájem konzultovat Váš projektový záměr? Kontakujte nás.