NPO logo.JPG

Úspory vody v průmyslu – I. výzva

Cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

LBK_logo.JPG

Inovační vouchery v Libereckém kraji

Cílem dotační výzvy v Libereckém kraji je podpora inovací.

NPO logo.JPG

Národní plán obnovy - Digitální vysokokapacitní sítě

Cílem komponenty jsou robustní a spolehlivé sítě VHCN a ekosystém pokročilých bezdrátových sítí včetně sítí 5G představující základní předpoklad pro přechod na rozsáhlejší digitalizaci.

NPO logo.JPG

Národní plán obnovy - Rozvoj čisté mobility

Cílem je snížení emisí v dopravě pomocí rozvoje potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice.

NPO logo.JPG

Národní plán obnovy - Digitální transformace podniků

Cílem je spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích.