OPZ+ výzva 47 – Podnikové vzdělávání

Podmínky výzvy:

 • Termín pro podání projektů: 20. 3. - 16. 6. 2023 do 12 hod. - jedná se o kolovou výzvu
 • Maximální délka projektu: 2 roky (24 měsíců)
 • Oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé, OSVČ (se zaměstnanci), církevní subjekty, které provozují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - vyjma škol, úřadů.
 • Jednotková sazba - nově jsou zavedeny 2 jednotky pro tuto výzvu:
  - Vzdělávání (365,37 Kč)
  - Mzdový příspěvek (288,62 Kč)
    - předběžné částky, které se budou upravovat s ohledem na inflaci.
 • Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů
 • Podporované oblasti vzdělávání:
  - není omezeno na oblast, ale nesmí se jednat o kurzy, které zahrnují osvojování digitálních kompetencí (práce na PC nebo s určitým SW!),
  - kurzy nesmí být delší než 160 hodin.
 • Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů.
 • Výše projektu: 1 - 6 mil. Kč
 • Výše podpory – režim De minimis: max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • Výše dotace:
  - Obchodní korporace, Státní podnik, Státní organizace, OSVČ - max. 76,735 %
  - Církevní subjekty, které provozují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - max. 95%

 

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.