NOVÁ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: SME FUND 2024

NOVÁ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: SME FUND 2024

NOVÁ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: SME FUND 2024

Máte malý nebo střední podnik a hledáte způsoby, jak chránit své duševní vlastnictví? EU nabízí skvělou příležitost prostřednictvím programu SME Fund 2024, který poskytuje finanční podporu pro různé IP aktivity. Tato podpora je určena pro podniky z EU a Ukrajiny.

Co je SME Fund 2024?

SME Fund 2024 je program zaměřený na pomoc malým a středním podnikům při ochraně jejich duševního vlastnictví. Podporované aktivity zahrnují IP Scans, přihlášky ochranných známek, designů, patentů a odrůd rostlin.

Klíčové informace:

 • Doba pro podání žádosti: 22. ledna 2024 až 6. prosince 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
 • Oprávnění příjemci: Malé a střední podniky se sídlem v EU a na Ukrajině.
 • Podporované aktivity a hodnoty voucherů:
  • IP Scan: Až do výše 1 350 EUR
  • Ochranné známky a designy: Až do výše 1 000 EUR
  • Patenty: Až do výše 3 500 EUR
  • Odrůdy rostlin: Až do výše 1 500 EUR

Jak program funguje?

 1. Podání žádosti: Navštivte webovou stránku SME Fund a vyplňte přihlášku.
 2. Aktivace voucheru: Po schválení máte 2 měsíce (lze prodloužit na 4 měsíce) na aktivaci voucheru.
 3. Implementace: Po aktivaci máte 6 měsíců na obchodní značky a designy a 12 měsíců na patenty k využití voucheru.
 4. Reimbursement: Po provedení IP aktivit požádejte o náhradu nákladů prostřednictvím svého účtu SME Fund.

Důležité upozornění:

 • Režim de minimis: Podpora je poskytována v rámci pravidel de minimis, což znamená, že celková podpora, kterou podnik může obdržet, nesmí přesáhnout 200 000 EUR během tří fiskálních let.
 • Netransferovatelnost: Vouchery jsou nepřenosné a musí být použity pouze pro podporované IP aktivity.
 • Časové omezení: Po udělení grantu musí být IP aktivity zahájeny ve stanoveném časovém rámci, jinak dojde ke ztrátě voucheru.

Proč využít SME Fund 2024?

Tento program je skvělou příležitostí pro malé a střední podniky k ochraně jejich duševního vlastnictví a posílení jejich konkurenční výhody na trhu. Nečekejte a využijte tuto jedinečnou možnost, jak získat finanční podporu pro své podnikání.

Více informací naleznete na webové stránce SME Fund.

Připravte si své přihlášky a získejte podporu, která vám pomůže chránit vaše inovace a obchodní tajemství!