Využijte dotaci na vzdělávání zaměstnanců a získejte konkurenční výhodu

Jste podnikatel nebo manažer a hledáte způsoby, jak zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost své firmy? Možná už jste slyšeli o možnosti dotací na vzdělávání zaměstnanců, ale nejste si jisti, zda je to pro vás. Tento článek vám rychle a přehledně ukáže, proč byste neměli váhat.

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců?

V dnešním rychle se měnícím světě je neustálé vzdělávání klíčové. Digitální ekonomika a nové technologie mění pravidla hry. Zaměstnanci, kteří ovládají moderní digitální dovednosti, mohou významně přispět k růstu a úspěchu vaší firmy. Výhody vzdělávání zahrnují:

 • Vyšší produktivitu
 • Inovace
 • Lepší rozhodování
 • Flexibilitu a adaptabilitu
 • Zlepšení komunikace
 • Snížení nákladů
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Kdo může žádat o dotaci?

Dotaci mohou využít:

 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Státní a národní podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce, kraje a jejich svazky
 • Příspěvkové organizace
 • Církevní právnické osoby

Školy, státní organizace a zaměstnanci mimo EU bez trvalého pobytu v ČR nejsou způsobilí.

Jak velká je dotace a na co ji můžete využít?

Dotace může pokrýt až 42 888 Kč na jednoho zaměstnance. Možnosti vzdělávání zahrnují:

IT dovednosti (správa softwaru, počítačových sítí)

Průmysl 4.0 (robotizace, digitalizace)

Rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti

Kurzy digitálního vzdělávání

Co musíte splnit?

Vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. září 2025 a mít minimální časovou dotaci 16 hodin. Účastníci musí být zaměstnáni minimálně 10 hodin týdně a zůstat ve firmě alespoň 3 měsíce po ukončení kurzu. Dodavatel vzdělávání musí být oprávněný poskytovatel vzdělávání.

Jak žádat o dotaci?

Žádosti se podávají přes Aplikaci Úřadu práce ČR. Budete potřebovat doklady o čísle účtu, plnou moc, seznam účastníků a další potřebné dokumenty. Proces zahrnuje výběr dodavatele a kontrolu ze strany Úřadu práce.

Nečekejte a využijte této jedinečné příležitosti! Pro více informací a podání žádosti navštivte webové stránky Úřadu práce ČR.

Pomozte svým zaměstnancům a své firmě růst a prosperovat díky modernímu vzdělávání. Nechte svou firmu vyniknout v digitální době!