Everesta partnerem konference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Ve dnech 20.- 21. listopadu 2014 se uskutečnil 8. ročník mezinárodní konference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014, která tradičně poskytuje prostor pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků z průmyslové a akademické sféry.

Konferenci pořádala katedrou výrobních systémů Fakulty strojní TU v Liberci za účasti více než 50 účastníků z průmyslové a akademické sféry. Konferenci tradičně podpořila Nadace Preciosa, která přispívá na pořádání již od prvního ročníku v roce 2006.

Letošní ročník podpořila také společnost EVERESTA s.r.o, která s fakultou strojní nedávno navázala partnerství v rámci podepsaného memoranda o spolupráci zaměřeného na organizaci odborných konferencí, rozvoj pedagogických pracovníků ad. „Dohodu s podnikatelským subjektem vždy velmi oceňujeme. Pro akademiky má velký přínos především v oblasti jejich osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. Současně nám pomáhá pozvednout námi pořádané konference a zařadit do nich nové prvky,“ uvedlí docent František Manlig, garant konference. Generální ředitel společnosti EVERESTA pan Radomil Bábek doplnil: „Naším záměrem je vyjít vstříc univerzitě způsobem, který přispěje k budování její mezinárodní prestiže. Současně bychom rádi podali pomocnou ruku učitelům. Ti se totiž chtějí dále rozvíjet i mimo svou specializaci. Věřím, že naše snažení přinese ovoce také samotným studentům."

Cílem letošního ročníku, stejně jako těch předchozích, bylo ukázat cesty k řešení firemních problémů, pomoci nalézt vhodné partnery k jejich řešení a podpořit holistický (celostní) pohled na podnikové procesy."

I letošní ročník se snažil o tolik potřebnou synergii lidí – techniky – organizace. Diskusní příspěvky vycházely převážně z případových studií řešení konkrétních firemních problémů. Tak jako u předchozích ročníků se konference zaměřovala na aktuálně nejpalčivější otázky akademické sféry a průmyslové praxe a dále na řízení údržby. Příspěvky přednesli např. zástupci firem Magna Exteriors & Interiors Bohemia s.r.o. Liberec, BOS Automotive Products CZ s.r.o. Klášterec n.O., ABB s.r.o. Jablonec n.N. či DZ Dražice. Přednášky byly doplněny workshopy na Risk management/RCM a SW nástroj AviX používaný pro analýzu pohybu pomocí videa