OPZ+ - výzva 40 - Společně za vzděláváním

Podmínky výzvy:

 • Termín pro podání projektů: 7. 3. - 9. 5. 2023 do 12 hod. - jedná se o kolovou výzvu.
 • Maximální délka projektu: 3 roky (36 měsíců)
 • Oprávnění žadatelé: Profesní a podnikatelská sdružení - spolky, svazy, družstva apod.
 • Jednotková sazba za osobohodinu - nově jsou zavedeny 4 jednotky pro tuto výzvu:
  - Vzdělávání (365,37 Kč)
  - Vzdělávání – administrativní náklady (25,57 Kč)
  - Mzdový příspěvek (288,62 Kč)
  - Mzdový příspěvek – administrativní náklady (20,20 Kč)
      - předběžné částky, které se budou upravovat s ohledem na inflaci. 
 • Podporované oblasti vzdělávání:
  - není omezeno na oblast, ale nesmí se jednat o kurzy, které zahrnují osvojování digitálních kompetencí (práce na PC nebo s určitým SW!),
  - kurzy nesmí být delší než 160 hodin.
 • Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů.
 • Výše projektu: 3 - 15 mil. Kč
 • Výše podpory – režim De minimis: max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • Výše dotace:

  - Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (Hospodářská komora, Agrární komora, svazy, asociace, spolky) - max. 95 %
  - Ostatní subjekty (družstva a profesní komory) - max. 76,735 %

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.