OPZ+ - výzva 40 - Společně za vzděláváním

Podmínky výzvy, které jsou známé:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: leden 2023.
  • Oprávnění žadatelé: Profesní a podnikatelská sdružení.
  • Jednotková sazba: nově bude jedna na všechny typy vzdělávání – její výše stále není známa…
  • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.
  • Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů.
  • Výše podpory – režim De minimis: max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích, výše dotace bude známa ve výzvě s největší pravděpodobností se bude pohybovat okolo 90 - 95 %.

 

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.