Národní plán obnovy - Digitální transformace podniků

Reformy v rámci této komponenty pokrývají spektrum digitální transformace ekonomiky výrazně zasažené koronavirovou krizí. Právě digitalizace je přitom jedním z hlavních nástrojů obnovy a zvýšení konkurenceschopnosti podniků, především malých a středních (SME). Navazují přitom na aktivity a strategické dokumenty na úrovni ČR a EU, především podporu nových technologií, jako je umělá inteligence a decentralizované technologie. Komponenta plné odpovídá prioritám EU, především v oblasti digitální agendy.

 

Cíl programu:

Cílem je spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích.

 

Aktivity:

  • podpora digitální transformace ve firmách,
  • automatizace a digitalizace výroby a služeb, skladování, logistiky atd.,
  • podpora rozvoje a adopce nových technologií.

 

Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty na území celé ČR.

 

Alokace:

  • 4,6 mld. Kč.

 

Míra podpory:

  • 40 % (očekávaná výše, bude upřesněno dle výzvy).

 

Termíny výzvy:

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                          1. Q 2022