Národní plán obnovy - Rozvoj čisté mobility

Hlavní výzvou komponenty je učinit mobilitu udržitelnou, dostupnou více lidem a integrovat ji do multimodálního ekosystému ke zvýšení efektivního dopravního řešení, která ulehčí stávající infrastruktuře, zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné druhy dopravy. Zároveň půjde o podporu transformace automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem na nízkoemisní mobilitu.

 

Cíl programu:

Cílem je snížení emisí v dopravě pomocí rozvoje potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice.

 

Aktivity:

  • podpora firem při nákupu vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon,
  • budování infrastruktury neveřejných dobíjecích stanic.

 

Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty na území celé ČR.

 

Alokace:

  • 4,9 mld. Kč.

 

Termíny výzvy:

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                 1. Q 2022