OP TAK - Energetická infrastruktura Smart Grids výzva I. AMM

Příjemci podpory:
velké podniky

Cílové území: celá ČR, kromě Prahy.

Podporované aktivity:
• Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů.

Způsobilé výdaje:
• náklady na pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace,
• náklady na pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže,
• náklady na implementaci odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku.  

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 100 mil. Kč
Maximální do výše: 2000 mil Kč.

• 50 % velký podnik.


Alokace výzvy:

3 mld. Kč

 

Klíčová specifika a omezení:

Projekty musí přispět ke zvýšení kapacity distribuční sítě pro integraci obnovitelných zdrojů energie.