OP TAK - Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví výzva I.

Příjemci podpory:
• malý a střední podnik (definice GBER),
• výzkumná organizace,

Cílové území: celá ČR, kromě Prahy.

Podporované aktivity:
• Zveřejnění přihlášek vynálezů.
• Registrace užitných vzorů.
• Registrace průmyslových vzorů.
• Registrace ochranných známek.

Způsobilé výdaje:
• služby patentových zástupců.

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 50 tis. Kč
Maximální do výše: 500 tis. Kč.

• 75 % - malý podnik,
• 75 % - střední podnik,
• 75 % - výzkumná organizace.

Alokace výzvy:

50 mil. Kč

Klíčová specifika a omezení:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2025.