OP TAK - Obnovitelné zdroje energie větrné elektrárny výzva I.

Příjemci podpory:
Malé, střední, velké podniky

Cílové území: celá ČR, kromě Prahy.

Podporované aktivity:
• Výstavba větrných elektráren.

Způsobilé výdaje:
• náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na základě srovnání s podobnou investicí, která je méně šetrná k životnímu prostředí a která by byla pravděpodobně realizována, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory       (tento rozdíl mezi náklady na obě investice vymezuje náklady související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a představuje způsobilé náklady).

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
Maximální do výše: 15 mil EUR.

V případě více projektů nesmí být projekt uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 milionů EUR na podnik a na investiční projekt.

• 70 % malý podnik,
• 60 % střední podnik,
• 50 % velký podnik.

Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty, resp. varianty, resp. 80 %/70 %/60 % pro Karlovarský, pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Alokace výzvy:

500 mil. Kč

 

Klíčová specifika a omezení:
Měrné investiční výdaje na instalovaný elektrický výkon nepřesahují částku 48 000 Kč/kWe.

.