OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013

Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:
Tvorba a ověření vzdělávacích programů (manažer kvality, kvalitář) pro účastníky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.10/02.0032

Doba realizace:
1. 1. 2011 – 30. 9. 2012

Stručný obsah projektu:

Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji (manažeři, mistři, kvalitáři, normovači, technologové a další), kterým program pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce.
Cíle chceme naplnit pomocí tvorby a pilotního ověření 2 koncepčních vzdělávacích programů (manažer kvality, kvalitář) včetně učebních materiálů (výukového textu, modelových situací, učebních materiálů e-learningu, cvičení) a 3 výukových filmů.
Aktivity projektu budou realizovat zkušený garant – lektor, metodici – lektoři společnosti ECS Edconsia, jen natočení filmů nakoupíme jako službu.

Cíl projektu:

1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v Královéhradeckém kraji
o Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o 2 nové vzdělávací programy:

Manažer kvality
Kvalitář

Cílové skupiny:

 • Pracovníci, kteří jsou odpovědní za kvalitu a výrobků nebo služeb ve společnostech (manažeři nebo vedoucí pracovníci pro kvalitu/jakost, manažeři projektů nebo procesů, kvalitáři, normovači, mistři technologové, kontroloři apod.)
 • Zájemci a uchazeči o dané pozice v Královéhradeckém kraji
 • Při pilotním ověřování zapojeno 30 osob

Témata jednotlivých klíčových aktivit:

1) Manažer kvality

 • Pojem management, úloha manažera, odpovědnost a pravomoci manažera
 • Pojem kvalita, historie kvality, úvod do problematiky norem kvality
 • Bližší seznámení s normami (ISO a ČSN)
 • Definice, terminologie norem kvality, procesní a systémové přístupy
 • Dokumentace pro kvalitu
 • Systémové postupy, požadavky na kvalitu, zásady jakosti a jejich používání
 • Nástroje řízení kvality – analýzy rizik (FMEA, diagramy), metrologie a její úloha v systému kvality
 • Řízení lidských zdrojů, postup nakupování, výběr a hodnocení dodavatelů
 • Kontrola kvality (audit), plánování auditů kvality
 • Řízení neshodného produktu
 • Organizování práce spojené s kvalitou
 • Udržování systémů kvality
 • Plánování zlepšování systémů kvality
 • Hodnocení efektivnosti systému kvality
 • Implementace norem kvality do společnosti
 • Praktické příklady

2) Kvalitář

 • Pojem kvalitář, úloha kvalitáře, odpovědnost a pravomoci kvalitáře
 • Pojem kvalita, historie kvality, úvod do problematiky norem kvality, cíle kvality
 • Bližší seznámení s normami (ISO a ČSN)
 • Terminologie norem kvality, definice
 • Dokumentace pro kvalitu, (příručka jakosti, pracovní postupy, směrnice, záznamy)
 • Systémové postupy, požadavky na kvalitu
 • Lidské zdroje v systému kvality a interní prověrky kvality
 • Nástroje řízení kvality (diagramy)
 • Ručení za výrobek, kontrolní technologie
 • Praktické příklady