Zrealizované projekty

Společnost ECS Edconsia, s.r.o. a její dceřiná společnost ECS Government, s.r.o. 30. 6. 2008 úspěšně ukončily realizaci projektů v rámci Evropského sociálního fondu podporovaných OP RLZ (Operační program Rozvoj lidských zdrojů).
Globálním cílem našich projektů bylo přispět k dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Poskytnuté finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje související s realizací těchto projektů schválených poskytovatelem.

CZ.04.1.03/4.1.07.2/0025

 • Projekt na zvýšení dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců firem v Libereckém kraji (poskytovatelem je Úřad práce Libereckého kraje)

 • Cílové skupiny – zaměstnanci obchodních a výrobních firem a firem poskytujích služby

V rámci uvedeného projektu bylo podpořeno 159 osob z 55ti firem Libereckého kraje v těchto vzdělávacích programech:

 • Rozvojový program pro liniové manažery (mistry)
 • Vzdělávací program pro obchodníky
 • Rozvojový program pro manažery
 • Rozvojový program pro personalisty
 • Rozvojový program pro asistentky a recepční
 • Rozvojový program pro ing. kvality a technology

CZ.04.1.03/3.3.07.2/0008

 • Projekt na rozšíření profesního vzdělávání zaměstnanců firem v Libereckém kraji (poskytovatelem je Liberecký kraj)

 • Cílové skupiny – zaměstnaci výrobních firem, firem poskytujících služby a státních institucí

 • Partneři:

  • Relia, s.r.o.
  • TREND TEXTILNÍ AGENTURA, s.r.o.
  • Laird Technologies, s.r.o.
  • Seba T, a.s.
  • Krajská vědecká knihovna
  • Preciosa Lustry, a.s.
 • V rámci uvedeného projektu bylo podpořeno 176 osob z celkem 32 firem Libereckého kraje v těchto vzdělávacích programech:

  • Rozvojový program Manažerská akademie
  • Rozvojový program pro prac. tel. centra
  • Rozvojový program pro předáky (teamleadery)
  • Rozvojový program pro realitní makléře
  • Rozvojový program pro nákupčí
  • Rozvojový program v AJ pro manažery a obchodníky
  • Vzdělávací program pro zaměstnance veřejných knihoven

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jejich cíle vycházejí z definice ESF.

Více informací o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů naleznete na www.esfcr.cz.