Inovativní manažer marketingu 

OPVK

Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2014 realizaci grantového projektu

Název programuOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektuInovativní manažer marketingu
Číslo projektuCZ1.07/3.2.10/05.0010
Název příjemce: ECS Eurofinance, s.r.o.
Celková alokovaná částka: 1 405 662, 02 Kč
Doba realizace01.01.2014 - 28.02.2015

Stručný obsah projektu:

Cíle projektu vychází z cílů OP VK a 5. výzvy v Královéhradeckém kraji:

1) Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání

-  hlavním cílem projektu je vytvořit nové vzdělávací programy pro cílové skupiny pracovníků marketingu, zvýšit jejich kvalifikaci, zvláště v praktických dovednostech, aby lépe a efektivněji vykonávali svou náročnou práci

 

2) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v Královéhradeckém kraji

-   projekt bude realizován pro cílové skupiny pracovníků marketingu nebo řídící pracovníky, během projektu vznikne 19 samostatných kurzů, z nichž většina bude za podpory e-learning, dále vznikne také 1 výukový film

-  do příprav projektu jsme zapojili naše partnery v Královéhradeckém kraji z oblasti průmyslu nebo služeb, další společnosti oslovíme v rámci pilotáže a publicity projektu

 

Během projektu vytvoříme 19 kurzů o celkové délce 20 dnů, včetně 1 videofilmu a e-learningové podpory. V rámci pilotáže těchto 19 nových vzdělávacích programů zapojíme do projektu 200 osob z cílové skupiny.

ZÁVĚREČNÁ zpráva o realizaci projektu