Projekty OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 11. 2010 realizaci grantového projektu
Šance pro sociálně vyloučené skupiny na trhu práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 10. 2010 realizaci grantového projektu
Vzdělávání k prosazení na trhu práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 10. 2010 realizaci grantového projektu
Koncepční poradensko-vzdělávací program pro zvýšení uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných žen, žen v předdůchodovém věku a rodičů s dětmi na trhu práce v Moravskoslezském kraji