Projekty OP VK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 4. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření vzdělávacích programů pro pracovníky call center, prodejce, techniky a obchodníky v Moravskoslezském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 5. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 6. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 6. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření kurzů měkkých, ICT, odborných a prodejních dovedností na Vysočině

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 7. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (jednání s klienty a manažerské dovednosti ve veřejné správě a službách) pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 7. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (interkulturní seminář a práce v multikulturních týmech) pro účastníky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 7. 2010 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření nového vzdělávacího programu (marketingové dovednosti v průmyslu) pro účastníky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. zahájila dne 1. 11. 2010 realizaci grantového projektu
Vytvoření a ověření nových vzdělávacích programů („Ekonomické myšlení pro liniové manažery“ a „Specialista investic – investičák“) pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření vzdělávacích programů (manažer kvality, kvalitář) pro účastníky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
Strážný (68-008-E)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření vzdělávacích programů - Manipulace se zbožím a materiálem (DK 66-005-H), manipulace se zbožím ve skladu (DK 66-007-E)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Activity, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
Inovativní vzdělávací program pro terénní pracovníky – kontrolory z Moravskoslezského kraje a související metodické inovace

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
Tvorba a ověření nového vzdělávacího programu - Marketingové environmentální vzdělávání pro účastníky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 9. 2011 realizaci grantového projektu
Průvodce cestovního ruchu