Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 5. 2010 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.01/01.0012
Doba realizace:
1. 5. 2010 až 30. 6. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti rozvoje ICT dovedností z Libereckého kraje. Účastníkům chceme umožnit rozvoj kvalifikace, který jim pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Cestou k naplnění cílů je vytvoření a pilotní ověření 3 vzdělávacích kurzů včetně učebního materiálu a vytvoření plnohodnotného e-learningového portálu s jeho následným využitím v kurzech. Aktivity projektu budou realizovat metodici – lektoři naší společnosti.
Projekt přispěje ke zvýšení celkové IT gramotnosti účastníků a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Cíl projektu:
1) Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání.
Hlavním cílem projektu je vytvoření nových vzdělávacích programů, které pomohou cílové skupině zvýšit si pracovní kvalifikaci.

2) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v Libereckém kraji.
Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o 3 nové vzdělávací programy:
Kancelářský software
Linux
GIMP

Cílové skupiny:
Pracovníci, kteří ke své každodenní práci (administrativa až management) využívají PC s kancelářskými aplikacemi
Při pilotním ověřování zapojeno 240 osob
Zaměstnanci s výkonem práce v Libereckém kraji (minimálně 75 %)

Témata jednotlivých klíčových aktivit:

1) Kancelářské programy – Institut IT gramotnosti:
Zpracování textových dokumentů v aplikaci Writer
Zpracování tabulkových přehledů a grafů v aplikaci Calc
Zpracování a předvedení prezentací v aplikaci Impress
Vyhledávání na internetu přes aplikaci Firefox
Bezpečnost práce s internetem
Práce s e-mailovou poštou v aplikaci Thunderbird
Používání kalendáře Lightning

2) Linux (Ubuntu):
Nastavení pracovního prostředí Linux
Práce se složkami a soubory
Práce se základními programy
Práce s podporou v případě potíží

3) GIMP – základy práce:
Nastavení pracovního prostředí GIMP
Práce se základními nástroji
Práce s pokročilejšími nástroji
Práce s filtry
Nastavení pro tisk