OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Inovativní vzdělávací program pro terénní pracovníky – kontrolory z Moravskoslezského kraje a související metodické inovace
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.07/02.0088
Doba realizace:
1. 1. 2011 – 31. 1. 2012
 
Stručný obsah projektu:
Chceme cílové skupině (= účastníci dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji na pozicích terénních pracovníků – kontrolorů) připravit kvalitní vzdělávání s přesvědčivou metodikou, které ji pomůže zvládat profesní nároky a zvýší její konkurenceschopnost na trhu práce.
Nástrojem je vytvoření koncepčního programu + metodické inovace (využití dramapedagogiky) + vytvoření nových studijných opor (35 modelových situací, 6 videosekvencí,
e-learning).
Aktivity projektu budou realizovat zaměstnanci společnosti ECS Government, s.r.o., jen výukové filmy nakoupíme jako službu.
Projekt přispěje k naplnění cílů OP VK, 2. výzvy MSK a globálního cíle 3 se Strategie rozvoje MSK 2009/16.

Cíl projektu:

1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
o Hlavním cílem projektu je vytvořit inovativní vzdělávací program (a inovovat metodiku výuky), který pomůže cílové skupině (terénní pracovníci – kontroloři) zvýšit si kvalifikaci a efektivněji vykonávat svou práci

2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v Moravskoslezském kraji
o Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o nový vzdělávací program:

Terénní pracovník - kontrolor

Cílové skupiny:
  • pracovníci, kteří vykonávají významnou část své práce v terénu (na ulicích, v bydlišti klienta) – např. pracovníci sociálních odborů, finančních úřadů, revizoři, likvidátoři pojistných událostí apod.
  • Zájemci a uchazeči o dané pozice v Moravskoslezském kraji
  • Při pilotním ověřování zapojeno 15 osob
  • Zaměstnanci s výkonem práce v Moravskoslezském kraji (minimálně 71%)
Témata klíčové aktivity:

Terénní pracovník – kontrolor
  • Osobnost kontrolora a profesionální výkon profese
  • Právní rámec výkonu kontrolní profese
  • Diagnostika klienta a prostředí
  • Zvládání konfliktních situací s klienty