OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Activity, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.01/02.0014
Doba realizace:
1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
 
Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen primárně jako metodická pomoc pro lektory, jejichž prostřednictvím pak budou mít účastníci (zvláště teamleadeři a členové projektových týmů) dalšího vzdělávání z Libereckého kraje k dispozici kvalitnější a vzdělávací programy.
Cestou k naplnění cílů je vytvoření a ověření (workshop) 114 učebních opor včetně fyzické a elektronické podoby učebních materiálů a metodik k jejich využití.
Aktivity projektu budou realizovat metodici společnosti ECS Activity, s.r.o., jen naprogramování simulací na PC u výukových didaktických her nakoupíme jako službu.

Cíl projektu:
1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
o Hlavním cílem projektu je vytvořit nové učební podpory (hry, cvičení, testy apod.), které pomohou zkvalitnit obsah vzdělávacích aktivit a nové metody a učební podpory

2. Rozvoj vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, především z hlediska jejich tematické rozmanitosti na území Libereckého kraje
o Aktivní zapojení lektorů působících v oblasti dalšího vzdělávání do procesu zkvalitnění metodik v připravovaném tematickém workshopu: Představení nových učebních podpor a ověřování jejich využití v praxi, zjištění připomínek a návrhů na zlepšení

Cílové skupiny:
  • Pracovníci, vzdělávacích společností – lektoři, kteří pracují v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
  • Při pilotním ověřování zapojeno 15 osob
Obsah klíčové aktivity:

Tvorba nových metod a učebních podpor: Workshop
  • Výukové didaktické hry
  • Modelové situace
  • Cvičení
  • Didaktické hry
  • Testy