OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Strážný (68-008-E)
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.13/02.0018
Doba realizace:
1. 1. 2011 – 1. 1. 2013
 
Stručný obsah projektu:
Projekt je určen pro pracovníky, kteří pracují v bezpečnostních službách a v ostraze.
Výhodou tohoto kurzu je, že ho účastník může absolvovat z části distančně (využitím e-learningu – počítačová podpora).
Cíle chceme naplnit pomocí tvorby a pilotního ověření vzdělávacího programu (strážný) a vzdělávacích materiálů (power pointových prezentací, tištěných publikací, sad testových otázek a příruček) a výukového filmu.
 
Cílové skupiny:
  • Zaměstnanci bezpečnostních a hlídacích agentur, ostrahy a bezpečnostních služeb
  • Při pilotním ověřování zapojeno 15 osob
Témata klíčové aktivity:
Strážný (68-008-E)
  • Strážný
  • Poskytování první pomoci
  • Základy ICT pro práci strážných