OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření nového vzdělávacího programu - Marketingové environmentální vzdělávání pro účastníky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.09/02.0014
Doba realizace:
1. 1. 2011 – 31. 3. 2012
 
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu, který by se zabýval problematikou marketingového environmentu.
Podporou výuky bude e-learning, 2 instruktážní filmy, modelové praktické situace.
Projekt zrealizují pracovníci ECS Government, jen výukové firmy nakoupíme jako službu.
Projekt přispěje k naplnění cílů Programu rozvoje kraje Vysočina a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008. a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Cíl projektu:

1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
o Hlavním cílem projektu je vytvořit nový vzdělávací program, který pomůže cílové skupině zvýšit si kvalifikaci a který využije moderní metody výuky včetně podpory moderní technikou

2. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v kraji Vysočina
o Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o nový vzdělávací program:

Marketingové environmentální vzdělávání

Cílové skupiny:
  • Pracovníci, kteří se alespoň částečně zabývají problematikou marketingu (marketingový specialisté, sekretářky/asistentky, pracovníci odbytu, vedoucí pracovníci, majitelé malých společností)
  • Zájemci a uchazeči o dané pozice v kraji Vysočina
  • Při pilotním ověřování zapojeno 15 osob
  • Zaměstnanci s výkonem práce v kraji Vysočina (minimálně 80%)
Témata klíčové aktivity:

1) Marketingové environmentální vzdělávání
  • Marketing ve stručnosti
  • Ekologická složka environmentu
  • Marketing v kultuře
  • Marketing a sociální prostředí
  • Charitativní činnosti