Tvorba a ověření kurzů měkkých, ICT, odborných a prodejních dovedností na Vysočině

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 6. 2010 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření kurzů měkkých, ICT, odborných a prodejních dovedností na Vysočině
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.09/01.0007
Doba realizace:
1. 6. 2010 – 31. 07. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání: mistry, skladníky, manažery, recepční, dispečery, řidiče a nákupčí z kraje Vysočina.
Cílové skupině chceme umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce.
Cestou k naplnění cílů je vytvoření a pilotní ověření 7 vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a šesti výukových filmů.
Aktivity projektu budou realizovat metodici – lektoři společnosti ECS Edconsia, s.r.o.

Cíl projektu:
Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
Hlavním cílem projektu je vytvoření nových vzdělávacích programů, které pomohou cílové skupině zvýšit si pracovní kvalifikaci, lépe a efektivněji vykonávat svoji práci
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v kraji Vysočina

Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o 7 nových vzdělávacích modulů:
Mistr ve výrobě – pokročilý
Skladník (operátor skladu)
Recepční
Střední management
Řidič – rozvoz zboží
Dispečer – logistik
nákupčí

Cílové skupiny:
Zaměstnanci z kraje Vysočina na vybraných pozicích
Zájemci a uchazeči o dané pozice v kraji Vysočina
Při pilotním ověřování zapojeno 105 osob

Témata jednotlivých kurzů:

1) Mistr ve výrobě - pokročilý
Komunikační dovednosti (asertivita, konflikty)
Vedení a motivace podřízených
MS Excel (tabulky, grafy)

2) Skladník – operátor skladů
Sebeřízení (timemanagement)
Komunikační dovednosti, podpora prodeje
Základy logistiky
MS Excel – praktické využití

3) Recepční
Komunikační dovednosti
Správné způsoby telefonování
Základy společenského chování

4) Střední management
Firemní kultura
Timemanagement
Komunikační a prezentační dovednosti, včetně MS Power Point
Leadership
Motivace a hodnocení
Osobní rozvoj

5) Řidič – rozvoz zboží
Základy společenského chování
Komunikační dovednosti
Způsoby třídění odpadů
Efektivní jízda

6) Dispečer – logistik
Logistika v dopravě
Komunikační dovednosti
Správné způsoby telefonování

7) Nákupčí

Nákupní dovednosti
Vyjednávání
Psychologie nákupu