OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření vzdělávacích programů - Manipulace se zbožím a materiálem (DK 66-005-H), manipulace se zbožím ve skladu (DK 66-007-E)
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.13/02.0019
Doba realizace:
1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
 
Stručný obsah projektu:
Projekt je určen pro osoby, které pracují na pozici skladníka, kterým program pomůže zvládat profesní nároky a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Kurz je složen ze dvou samostatných úrovní, zájemci o kurz si budou moci vybrat, jak dlouhou a náročnou variantu chtějí absolvovat. Výhodou tohoto kurzu je, že ho účastník může absolvovat z části distančně (využitím e-learningu – počítačová podpora)
Cíle chceme naplnit pomocí tvorby a pilotního ověření vzdělávacího programu (Manipulace se zbožím a materiálem a Manipulace se zbožím ve skladu) včetně učebních materiálů a 5 výukových filmů.
Projekt zrealizují pracovníci společnosti ECS Personal Agency. Výukové filmy nakoupíme jako službu.

Cíl projektu:
 1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
 2. o Hlavním cílem projektu je vytvořit nový vzdělávací program, který pomůže cílové skupině zvýšit si kvalifikaci a který bude využívat moderní metody výuky včetně podpory moderní technikou.
 3. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v Pardubickém kraji o Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o nový program:

Úroveň I - Manipulace se zbožím a materiálem DK 66-005-H
Úroveň II - Manipulace se zbožím ve skladu DK 66-007-E

Cílové skupiny:
 • Zaměstnanci, kteří pracují na pozici provozních a liniových pracovníků
 • Zájemci a uchazeči o dané pozice v Pardubickém kraji
 • Při pilotním ověřování zapojeno 15 osob
Témata jednotlivých klíčových aktivit:

1) Úroveň I - Manipulace se zbožím a materiálem DK 66-005-H
 
 • Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem
2) Úroveň II - Manipulace se zbožím ve skladu DK 66-007-E
 
 • Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů
 • Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu
 • Odbavování kusových a vozových zásilek
 • Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem