Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 6. 2010 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.01/01.0013
Doba realizace:
1. 6. 2010 – 31. 01. 2012

Stručný obsah projektu:
Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání: podnikatelé a manažeři malých podniků + osazenstvo stánků na veletrzích v Libereckém kraji. Cílové skupině chceme připravit kvalitní vzdělání v přístupném formátu, které jí pomůže zvládat profesní nároky a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce.
Nástroje je vytvoření 2 programů (Podnikání a řízení malého podniku, Prezentace na veletrhu) včetně učebních materiálů, e-learningu a 4 výukových filmů.
Aktivity projektu budou realizovat metodici a lektoři společnosti ECS Edconsia, s.r.o.

Cíl projektu:
Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace dalšího vzdělávání
Hlavním cílem projektu je vytvoření nových vzdělávacích programů, které pomohou cílové skupině zvýšit si pracovní kvalifikaci
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o dalším vzdělávání v Libereckém kraji
Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o 2 nové vzdělávací kurzy:
Podnikání a řízení malého podniku
Prezentace na veletrhu – 3 jazykové mutace

Cílové skupiny:
Zaměstnanci a zaměstnavatelé z Libereckého kraje zapojení do řízení firmy a do prezentace na veletrzích
Při pilotním ověřování zapojeno 60 osob (15 + 3x15 osob)

Témata jednotlivých kurzů:

1) Podnikání a řízení malého podniku
Strategické řízení podniku
Právní otázky z praxe
Povinné odvody
Pracovněprávní minimum
Marketing napříč firmou
Obchodní dovednosti
Vedení a motivace lidí a týmů
Pokročilá práce s kancelářskými programy
Rozvojová

2) Prezentace na veletrhu
Stanovení cílů prezentace na veletrhu
Navázání neformálního rozhovoru s návštěvníky veletrhu
Identifikace potřeb a požadavků návštěvníků
Typologie návštěvníků na veletrhu
Reálná simulace obsluhy veletržního stánku
Evaluace úspěšnosti účasti na veletrhu
Cizojazyčný návštěvník