Marketingové dovednosti v průmyslu pro účastníky vzdělávání v Pardubickém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 7. 2010 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření nového vzdělávacího programu (marketingové dovednosti v průmyslu) pro účastníky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.13/01.0008
Doba realizace:
1.7.2010 – 30.11.2011

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu (klíčové aktivity) je připravit inovativní vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, kteří zastávají pozici pracovníků odpovědných za marketing průmyslového podniku. V rámci projektu budou vytvořeny 3 samostatné stupňovité moduly. Kurz se stupňovitou strukturou bude rozložen do tří částí, takže zájemci o kurz si budou moci vybrat, jak náročnu variantu chtějí absolvovat. Pro výuku budou vytvořeny instruktážní filmy a kurzy v podobě e-learningu a učebního textu. Cílové skupině (= účastníci dalšího vzdělávání na daných pozicích) pomůže program zvládat profesní nároky a zvýší její konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt zrealizují pracovníci ECS Government, s.r.o.

Cílové skupiny:
Zaměstnanci z Pardubického kraje na vybraných pozicích
Zájemci a uchazeči o dané pozice v Pardubickém kraji
Při pilotním ověřování zapojeno 45 osob

Jednotlivé stupně klíčové aktivity:

1) Referent marketingu
Základy managementu podniku
Strategický management podniku
Financování podniku
Investice v podniku
Strategický marketingový management SBU
Strategická marketingová analýza
Strategická marketingová analýza II.
Náklady, kalkulace, rozpočty
Příprava marketingového výzkumu
Realizace marketingového výzkumu
Zpracování dat
Analýza dat

2) Samostatný pracovník marketingu
Rozhodování v marketingu
Určení koncepce marketingové strategie
Stanovení konkurenční strategie
Procesní pojetí CRM
Zpracování marketingových strategií
Exportní marketing a globální marketing
Rozhodování o produktu a ceně
Rozhodování o distribuci
Retailing
Rozhodování o nákupu
Brand management
Rozhodování o integrované marketingové komunikaci I
Rozhodování o integrované marketingové komunikaci II
Web a internet komunikace

3) Specialista marketingu
Implementace marketingové strategie
Marketingový audit, řízení změn
Strategický model (simulace soutěže na trhu)
Závěrečná případová studie