Nové vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. realizovala grantový projekt
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:
Vytvoření a ověření nových vzdělávacích programů („Ekonomické myšlení pro liniové manažery“ a „Specialista investic – investičák“) pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.05/02.0008

Stručný obsah projektu:
Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji, na ty, kteří se zabývají výrobou, elektrotechnikou, telekomunikacemi a výpočetní technikou, dopravou a spoji, slévárenstvím a dalšími.
 Tyto kurzy přispějí navíc k nezbytnému prohlubování znalosti a dovednosti účastníků tak, aby mohli odvádět špičkovou práci a to v celkové psychické pohodě. To vede k celkové spokojenosti a ke zvýšení životní úrovně a také ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

Cíl projektu:

Cílem je vytvořit a ověřit nové vzdělávací programy pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji.
Velký důraz bude kladen na praktické implikace teoretických poznatků a jejich využití v praxi.


Témata jednotlivých kurzů:

1) Ekonomické myšlení pro liniové manažery
Vedení a řízení svých podřízených
Zastupování zájmů firmy při jednání se zaměstnanci, dodavateli i zákazníky
Hospodárné myšlení na svém úseku
Aktivní přicházení s nápady na zefektivnění výrobních (či jiných) procesů, resp. tyto podněty získávat od svých podřízených a předávat je dál nebo přímo implementovat do praxe
Aktivní vystupování proti plýtvání (časem, energiemi i materiálem) nebo dokonce proti rozkrádání
Uvědomění si dlouhodobých ekonomických důsledků nekvalitně odvedené práce, ošizení materiálu nebo technologického postupu – bránit se těmto laciným úsporám, popř. umět na rizika upozornit

2) Specialista investic – investičák
Základy finanční analýzy
Práce s účetními výkazy, analytické myšlení
Interní úspory
Další interní zdroje
Externí zdroje
Proces realizace investice